Privacy

De ondernemer hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. De ondernemer kan de persoonsgegevens gebruiken om hem te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners, en andere medewerkers, et cetera. Deze gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De ondernemer heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

De consument geeft ook aan de ondernemer de toelating om de door de consument verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de ondernemer aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de ondernemer en de consument. De consument kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

Indien de consument geen commerciële informatie van de ondernemer meer wenst te ontvangen, dient de consument de ondernemer hiervan op de hoogte te brengen.

De consument heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De ondernemer verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Wanneer de consument contact met de ondernemer opneemt worden diens persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. De consument geeft evenwel toestemming om diens naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. De consument kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

PRIVACY & COOKIES Bij een bezoek aan de website van de ondernemer worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de consument de website van De ondernemer bezoekt verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).

Welke consumentgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de algemene gegevens van internetgebruikers, zoals hun naam, voornaam, firmanaam, volledig adres, telefoon, e-mailadres evenals de gegevens die eigen zijn aan de door u aangevraagde diensten.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De belangrijkste reden waarom wij uw gegevens verzamelen is om uw vragen over onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Consumentcommunicatie: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en beschouwen deze communicatie als een onderdeel van onze dienstverlening. Wij kunnen uw e-mailadres en postadres eventueel ook gebruiken om u te informeren over nieuwigheden, promoties en aanbiedingen van derden die u ook zouden kunnen interesseren.

Met wie delen wij uw gegevens?

De door ons verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

In het gebeurlijke geval dat uw gegevens zijn opgeslagen in een gegevensbank en worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, zoals beschreven in de vorige paragraaf (consumentcommunicatie), hebt u altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven door een mail te sturen naar info@haspengouwswingt.be

© 2018 Rights Reserved | vzw 4U | Privacy | Algemene Voorwaarden